RENTE OPBOUW
Er zijn veel hypotheekaanbieders die stunten met de hypotheekrente tarieven. Percentages ver onder de 3 procent zijn geen uitzondering. De vraag is hoe dit mogelijk is. Hieronder een uitleg hoe de hypotheekrente is opgebouwd.

Rente is opgebouwd uit verschillende elementen:

Inkoopprijs van geld (Euribor) Risico-opslag Kostenopslag Winstopslag.

De euribor: De euribor is voor alle banken gelijk. "Euribor is the rate at which euro interbank term deposits are offered by one prime bank to another prime bank and is published at 11.00 a.m. CET for spot value (www.euribor.org)." Kijk op teletekst pagina 542 voor de actuele Euribor rente, of klik hier.

Risico opslag: Een klein gedeelte van de rente is om het risico voor de geldverstrekker af te dekken, aangezien het om een hypothecair krediet gaat is dit percentage relatief laag. De risico opslag voor een hypothecair krediet is bij alle geldverstrekkers nagenoeg gelijk (verschil zal niet groter zijn dan 0,1%).

Kosten opslag: De kosten opslag is een post die de gemaakte kosten moet dekken voor het administratief afhandelen van de hypothecaire lening. Kosten opslag geeft ruimte voor kleine verschillen tussen geldverstrekkers. Alle geldverstrekkers werken echter al jaren aan hun efficiŽntie en effectiviteit. Veel meer dan 0,2% verschil zal dit dus niet opleveren.

Winstopslag: Geldverstrekkers zijn commerciŽle bedrijven die uiteraard ook winst moeten maken. Hiervoor geldt echter dat door de toegenomen concurrentie ook deze verschillen minimaal zijn. (max 0,2%)

Conclusie: Een geldverstrekker die op alle terreinen het hoogste scoort heeft een rente die maximaal 0,5% lager is dan de rente van de bank die het slechtst presteert in deze kostenstructuren. Het gaat dan uiteraard wel om hetzelfde hypotheekproduct met dezelfde executiewaarde als dekking en dezelfde looptijd.

Hypothecaire rentepercentages die lager zijn dan de Euribor rate zijn niet mogelijk. De percentages onder de 2% bijvoorbeeld zullen gekoppeld zijn aan een hogere rente. Men betaalt bijvoorbeeld het eerste jaar 2% maar daarna de volgende 9 jaar een "normaal" rentepercentage. Uiteindelijk is het dan zeer de vraag of men werkelijk de laagst mogelijke rente heeft gehad.