Hybride hypotheek

Een hybride hypotheek is een mix van een moderne levenhypotheek en een spaarhypotheek. Het is mogelijk om zelf vast te stellen hoeveel u wilt sparen en hoeveel u wilt beleggen. Zodoende kunt u kiezen in welke mate zekerheid u wilt en hoeveel geld u wilt beleggen.

Voordelen

Nadelen

Rente

Rente, ook wel interest genoemd, is een geldelijke vergoeding die een persoon ontvangt voor het uitlenen van zijn geld. De rente wordt betaald door degene die de lening krijgt. Er zijn diverse soorten rente. De twee meest voor de hand liggende soorten zijn de credit- en debetrente. Creditrente is de rente die iemand krijgt over de tegoeden die uitstaan op een spaarrekening bij een financiële instelling of bank. Hierbij is de financiële instelling of bank degene die de lening ontvangt en de persoon die zijn geld wegzet de uitlener van zijn geld, bij debetrente is dit precies andersom. Debetrente is daarentegen namelijk rente die iemand betaald voor het geld wat hij heeft geleend bij een financiële instelling of bank, dit wordt ook wel ‘rood staan’ genoemd. De rente wordt periodiek terugbetaald en dit is van tevoren afgesproken tussen de twee betrokkenen.

Hoogte van de rente

De rente die betaald moet worden, wordt bepaald door Euribor. Euribor is de afkorting voor Euro Interbank Offered Rate. Dit is de rente waartegen verschillende Europese banken bereid zijn leningen in Euro’s tegen elkaar te verstrekken. De hoogte van deze rente die gebaseerd is op de Euribor heeft direct invloed op de economie en op de rente van leningen, hypotheken, spaarrekeningen en renteswaps. Zodoende kan de economie gestimuleerd worden door een renteverlaging door te voeren. Hierdoor wordt het voor bedrijven makkelijker om te investeren. Daarbij kunnen ze ook besluiten om de rente te verhogen, waardoor het voor bedrijven minder aantrekkelijk wordt om geld te lenen en te investeren.

Marktrente

De rente ontwikkeling dagelijks gevolgd in de financiële wereld. De actuele marktrente, de rente waartegen een divers aantal banken kortlopende leningen aan elkaar verstrekt, en de renteverwachting op korte en op langere termijn werken namelijk sterk door in de waardeontwikkeling van een groot aantal financiële producten. Als we het hebben over financiële producten, kunt u denken aan bijvoorbeeld: de leenrente, de hypotheekrente, en de spaarrente. De invloed op deze financiële producten is enorm direct. Wanneer de marktrente stijgt, volgt de hypotheekrente vrijwel meteen, en de leenrente en de spaarrente volgen daarop met enige vertraging. 

Terug naar overzicht

Boete bij het oversluiten van uw hypotheek

Een van de belangrijkste kosten bij het oversluiten van uw hypotheek is vaak de boeterente. In veel hypotheken is een boete clausule opgenomen Lees artikel

Lineaire hypotheek

Bij een hypotheek met lineaire aflossing lost u periodiek gedurende de hele looptijd van de lening een vast bedrag af. Door de periodieke aflossingen nemen de r Lees artikel

Tips hypotheekrente

Bij het zoeken naar de juiste hypotheekrente, is het van belang dat u de tijd neemt. Welke aspecten u in de gaten moet houden? Bekijk onze slimme tips hieronder Lees artikel

Hypotheekrenteaftrek

De hypotheekrente aftrek is een term die veel wordt gebruikt en de betekenis leggen we graag aan u uit. Als u namelijk een hypotheek heeft, dan betaalt u hypo Lees artikel

Beleggingshypotheek

De beleggingshypotheek is een relatief jong product dat onder verschillende namen door diverse geldgevers wordt aangeboden. Net als de traditionele levenhypothe Lees artikel

Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek blijft, bij een gelijkblijvend hypotheekrentepercentage, gedurende de hele looptijd de jaarlijkse som van rente en aflossing Lees artikel