Hypotheekvormen

Gefeliciteerd. U staat op het punt een van de belangrijkste beslissingen van uw leven te nemen. Een eerste huis kopen is een beslissing die u weloverwogen moet nemen. Maar misschien hebben wij het wel bij het verkeerde eind, en u bent zich ‘gewoon’ aan het oriënteren op een groter huis of een betere hypotheek. Maar ook dát zijn belangrijke beslissingen. Want met een huis en een hypotheek gaat u een langdurige financiële verplichting aan, waar u nog lang plezier van kunt hebben. Maar dan moet u wel de juiste keuzes maken.

Goed oriënteren

Daarom is het verstandig dat u zich goed oriënteert voordat u knopen doorhakt. Neem vooral geen overhaaste beslissingen. U kunt er beter ergens een nachtje over slapen, dan nachten wakker liggen van een overhaaste keuze. Zeker als het gaat om hypotheken. Hypotheken zijn namelijk maatwerk. Dé beste hypotheek bestaat niet. Wat wel bestaat, is de beste hypotheek voor üw persoonlijke situatie. En die helpen we u graag vinden.

Verschillende hypotheken

In principe zijn er drie hypotheekvormen. U betaalt altijd rente, maar het verschil zit in de aflossing. Bij de hypotheekvormen waarbij u niet hoeft af te lossen, betaalt u alleen rente. De aflossing wordt tot nader orde uitgesteld. Bij alle andere hypotheekvormen moet de hypotheek na (meestal) dertig jaar worden afgelost. Hierbij valt nog een tweedeling te maken. Er zijn hypotheekvormen waarbij u de hypotheek gegarandeerd aflost en hypotheekvormen waarbij uw aflossing onzeker is, omdat uw geld wordt belegd en de resultaten daarvan pas aan het einde van de looptijd zeker zijn.

Lineaire hypotheek

Bij een hypotheek met lineaire aflossing lost u periodiek gedurende de hele looptijd van de lening een vast bedrag af. Door de periodieke aflossingen nemen de restantschuld en de jaarlijks of maandelijks te bet Lees artikel

Levenhypotheek

De moderne levenhypotheek lijkt op de spaarhypotheek. De spaarpremie voor de verzekering wordt nu echter belegd in een of meer door de levensverzekeraar gevoerde beleggingsfondsen. Met de opbrengst van deze beleggingen Lees artikel

Spaarhypotheek

Spaarhypotheken zijn in wezen niets anders dan hypothecaire leningen op basis van een gemengde verzekering. Het bijzondere aan een spaarhypotheek is dat de rente die de verzekeringnemer over de spaarpremie vergoed krijgt Lees artikel

Beleggingshypotheek

De beleggingshypotheek is een relatief jong product dat onder verschillende namen door diverse geldgevers wordt aangeboden. Net als de traditionele levenhypotheek en de spaarhypotheek bestaat de beleggingshypot Lees artikel

Annuïteitenhypotheek

Bij een annuïteitenhypotheek blijft, bij een gelijkblijvend hypotheekrentepercentage, gedurende de hele looptijd de jaarlijkse som van rente en aflossing gelijk. Het vaste jaarlijkse bedrag ? de annuï Lees artikel

Aflossingsvrije hypotheek

Bij de aflossingsvrije hypotheek betaalt u alleen rente en lost u niets af. De rente en daarmee de fiscale aftrek blijft hierdoor jaarlijks gelijk. Er is geen verplichting tot opbouw van vermogen waarmee Lees artikel

Hybride hypotheek

Een hybride hypotheek is een mix van een moderne levenhypotheek en een spaarhypotheek. Het is mogelijk om zelf vast te stellen hoeveel u wilt sparen en hoeveel u wilt beleggen. Zodoende kunt u kiezen in welk Lees artikel